Life of a bird * Linnun elämä

Sometimes when I fly up in the sky,
I feel that anyone could bite me
as a breakfast.
Sometimes when I´m at home
I feel that the nest is like a cage
cannot spread my wings.

It´s so easy to blame You
not to make me feel safe.
Not to respect me as I am.

And only after that consider
do I
honor You as You are
and myself as I am.
Remember that
it´s life that carries us,
never we can we do it by ourselves.


Joskus kun lennän korkealla taivaalla,
tunnen, että joku voi hetkenä minä hyvänsä
haukata minut aamiaiseksi.
Joskus ollessani kotona tunnen,
että pesäni on häkki,
enkä pysty levittämään siipiäni.
On niin helppo syyttää Sinua,
ettet tee oloani turvalliseksi.
Ettet arvosta minua tällaisena kuin olen.

Ja vasta sen jälkeen tarkastella,
kunnioitanko Sinua sellaisena kuin olet
ja itseäni omana itsenäni.
Muistaa, että elämä kantaa meitä,
me emme koskaan pysty siihen yksin.

Comments