Prosessing the art-work of my inner Creator * Sisäistä luojaani maalaamassa

I´ve been studying our inner archetypes lately very deeply, as two of closest soul-sisters also. Because we all are also artists, of course those inner archetypes are growing and coming to the light also through our art.

My inner Creator has been very silent almost for a year, only been alive through some poems and writings. But the Painter has been in some retreat and I´ve been missing her so much. So it´s not a surprise that she was the first one to arise. (Of course, without her it could also be impossible to awaken others through art).
It began with some big force that was full of passion, anger and suffocated life force. Red was the color I had to paint. And I knew there are gonna be a lady with open hands in the middle of it.
It had grown a month in me until the pressure was so strong I couldn´t avoid it anymore (I hadn´t painted for 6 months or so before that!). These are those primers of the painting:

  
1) Finally the red color I´ve been missing is in the canvas! 2) There will be a woman soon. 3) Even touching paintbrushes felt soooo good after a long time <3 !
* Vihdoinkin punaista kankaalla, olin niin kaivannut sitä! 2) Kohta siellä on nainen. 3) Jo pelkkä siveltimien koskettaminen pitkästä aikaa tuntui mielettömän hyvältä!

The red lady was nice and quiet in my bedroom/atelier for three months (for three months!) until she was ready to grow. I had a vision of the energy flowing from her hands and giving birth to new things. I´m not good of drawing human body, so I asked my friend to take a picture of me that position. While taking the pic I realized that I wanted to look upwards, chest (and heart) more open, so all that is born is created with love.


Vision of the position * Visioni asennosta
Progress while doing: this feels so much better! * Kehittymistä tehdessä: tää tuntuu niin paljon paremmalta!

After taking that pic I realized that I´ve been practicing for this a month. My dear kundalini yoga teacher friend teached us a Magnificent Mantra for major prosperity, destiny and fulfillment -practice in her New Year workshop and I´ve been doing that every day for whole January (41 days practice, couple of days left)

On this Monday morning texted my man: "You are not going to be able to reach me today", I closed my phone (kid-free week so I was able to do that), put the phone in the closet and began my artistic retreat. So the art-work and my inner Creator were getting more shape. They are not mature powerful adults yet. However I can tell You that this painting has a strong effect on me. My works are every time a growing process. Something in me getting a shape. Developing into more mature, energetic, powerful, loving, wiser.. something new every time. Painting transforms me into something better.

This one is called "Creator" and it has so strong power that ideas and things are flowing so wildly and powerfully and energizing me. Once again I´m just so over-whelmed of this process. Looking at it and myself full of gratefulness and humbleness.

Love,
Julia Kuu

The Creator´s energy (body is just sketched). * Sisäisen Luojan virtaavaa voimaa (vartalo vasta hahmoteltuna).

**
Olen viime aikoina tutkiskellut paljon ihmisten sisäisiä arkkityyppejä, kuten myös pari läheisintä sielunsiskoani. Koska me kaikki olemme myös taiteilijoita, arkkityypit ovat alkaneet kasvaa ja tulla valoon meissä myös taiteen kautta.

Minun sisäinen Luojani (se, joka saa asiat syntymään ja toteuttaa niitä) on ollut viime aikoina hyvin hiljainen, ollut elossa vain muutamien runojen ja kirjoitusten kautta. Mutta taidemaalari on ollut jollakin retriitillä ja olen kaivannut häntä todella paljon. Joten ei ole yllätys, että hän oli se, joka päätti ensimmäiseksi nousta. (Ja ilman häntähän olisi myös vaikea saada muita esiin taiteena).
Se alkoi jonakin suurena voimana, joka oli täynnä intohimoa, vihaa ja tukahdutettua elämänvoimaa. Väri, joka minun oli pakko maalata, oli punainen. Ja tiesin, että keskelle taulua on syntymässä myös nainen, jolla on kädet avoinna.
Se oli kasvanut sisälläni kuukauden ennen kuin minulle tuli täydellinen pakko maalata se (en ollut maalannut mitään 6 kuukauteen ennen sitä!). Kuvissa maalauksen pohjaa.

Punainen nainen oli yhdistetyssä makuuhuoneessani/ateljeessa ihan hiljaa ja nätisti kolme kuukautta (kolme kuukautta!), kunnes hän oli valmis kasvamaan. Minulla oli visio, jossa hänen kätensä olivat avoinna ja niistä virtasi energiaa, joka synnyttää uusia asioita. Olen alkutekijöissäni ihmiskehon piirtämisessä, joten pyysin ystäväni ottamaan minusta kuvan tuossa asennossa. Kun kuvasimme, tajusin, että haluan katsoa ylöspäin, jolloin rinta (ja sydän) ovat avoimempana, jolloin kaikki, mikä syntyy, on luotu rakkaudella.

Kuvan ottamisen jälkeen tajusin, että olen harjoitellut sitä kuukauden ajan. Rakas kundaliinijoogaohjaajaystäväni opetti meille UudenVuoden-workshopissaan Magnificent Mantra (Mahtava Mantra merkittävään menestykseen, kohtalontien vahvistamiseen ja täyttymykseen). Olen tehnyt sitä koko tammikuun (41 päivän harjoitus, joten muutama päivä jäljellä).
Youtube: Mahtava Mantra ihanan Guru Jagatin ohjauksessa

Tämän viikon maanantaina tekstasin miehelleni: "Et tavoita minua tänään", suljin puhelimeni (lapsivapaalla viikolla se oli mahdollista), laitoin kännykkäni kaappiin ja aloitin taiteellisen retriittini. Joten taideteokseni ja sisäinen Luojani alkoivat saada enemmän muotoa. Ne eivät ole vielä kypsiä vahvoja aikuisia. Kuitenkin maalauksella on jo hyvin suuri vaikutus minuun. Teokseni ovat aina kasvuprosessi. Jokin minussa saa muotoa. Kehittyen kypsemmäksi, energisemmäksi, voimakkaammaksi, rakastavammaksi, viisaammaksi... mitä milloinkin. Maalaaminen muuttaa minua aina joksikin paremmaksi.

Tämän maalauksen nimi on siis "Sisäinen luojani" ja sillä on suuri voima minuun. Ideat ja asiat virtaavat minussa nyt hyvin villisti ja vahvasti ja voimaannuttavat minua. Olen taas hyvin vaikuttunut tästä prosessista. Katson sitä ja itseäni täynnä kiitollisuutta ja nöyryyttä.

Rakkaudella,
Julia Kuu

Comments